VISIE

Bomen leveren tal van nuttige diensten, zogenaamde ecosysteemdiensten. Ze zuiveren de lucht, produceren zuurstof, geven een verkoelend effect, huisvesten dieren en insecten, bufferen water, geven een groen karakter,… Daarom is het van belang dat we onze bomen goed verzorgen en de nodige ruimte geven, zowel boven- als ondergronds. Hierbij is goed ingerichte groeiplaats cruciaal waarbij ook de juiste, aangepaste soortkeuze van belang is. 

Bomen kunnen heel oud worden en verdienen het ook om oud te mogen worden. Temeer, ze worden mooier en imposanter met de leeftijd. Maar ook bij bomen zullen er ‘ouderdomskwaaltjes’ opduiken, die niet steeds verontrustend hoeven te zijn. Met een gericht boomadvies hoeft u zich geen zorgen te maken en weet u hoe het staat en hoe het verder moet met uw boom/bomen….

Wens je boomtechnisch advies ivm het verplanten van een grote boom? Wil je als gemeente een bomenplan laten opmaken, of boombeschermingsmaatregelen nemen bij geplande infrastructuurwerken?... Neem contact met me op voor een plaatsbezoek.