WERKWIJZE

Vul het contactformulier in, en ik bel je terug om je vraag te bespreken. Voor een VTA of boomcontrole ter plaatse werk ik volgens uurtarief. Voor andere opdrachten, bv. een bomeneffectenanalyse, volgt eerst een plaatsbezoek . Op basis hiervan wordt een offerte opgemaakt waarbij ook steeds een plan van aanpak zit. In dit plan van aanpak worden de verschillende stappen en werkzaamheden duidelijk beschreven, welke (tussentijdse) resultaten er zullen aangeleverd worden, wat de timing zal zijn van de verschillende onderdelen en de kostprijs ervan. Na goedkeuring van de offerte wordt de opdracht ingepland en uitgevoerd zoals beschreven in het plan van aanpak. 

Wil je als boomeigenaar je geliefde boom niet kwijt, maar staat die wel in de weg van een geplande bouwactiviteit? Of wens je een boom(veiligheids)controle te laten doen om er zeker van te zijn dat bomen geen gevaar vormen voor de omgeving?... Neem contact met me op voor een plaatsbezoek.