OPDRACHTEN

Je kan zowel als particulier, aannemer, studiebureau of gemeente bij mij terecht voor boomadvies. De vraag ivm boomadvies kan heel uiteenlopend zijn; Wil je graag advies over een bestaande boom die ziek is (zwammen, loskomen van bast, wonden... of een ander ziektebeeld)? Ben je als gemeente van plan nieuwe bomen aan te planten in een wijk, en wil je vooraf een standplaatsonderzoek laten doen? Zijn er klachten over onveilige bomen langs een druk fietspad? Wil je grote bomen verplanten?
Hieronder een overzicht van mogelijke opdrachten:

Het (regelmatig) controleren van bomen is om meerdere redenen belangrijk: Allereerst is het voor iedere boomeigenaar of beheerder van belang om te weten of bomen gezond groeien en geen gevaar vormen voor de omgeving.  Bij het vermoeden van een zieke boom, wordt een VTA (visual tree assessment) uitgevoerd. Hierbij wordt o.a. gelet op de aanwezigheid van schimmels, het groeigedrag, vlekken of breuken van de bast of de stam, aanwezigheid van wonden, beworteling etc... Boomcontrole betekent een grondige diagnose van de boom en bijhorend advies.

Weet je niet welke boom te planten? We doen een gepast voorstel, rekening houdende met het gebruik (bv. naast een parkeerplaats, op een veel belopen plaats...), de aanwezige ruimte boven- en ondergronds, en geven advies voor een optimale inrichting van de groeiplaats.

Wil je als boomeigenaar je geliefde boom niet kwijt, maar staat die wel in de weg van een geplande (bouw)activiteit? Met een gericht verplantbaarheidsonderzoek kunnen we de haalbaarheid op een duurzame verplanting bepalen. We onderzoeken de nieuwe plantlocatie en de toestand van uw huidige boom. We bekijken op welke manier de boom kan worden voorbereid en verplant, en bepalen de nazorg. We maken hierbij ook een kostenraming op van de verplantwerkzaamheden. Op basis van dit onderzoek kan je dan als boomeigenaar gegrond beslissen of je de boom wil laten verplanten of niet.

Hoe kunnen we zorgzaam omgaan met bomen bij infrastructuurwerken? Dit vraagt om goede afwegingen en de juiste keuzes, zowel in het bouwproces, als voor de betrokken boom/ bomen, zodat er zorgzaam en duurzaam kan worden omgegaan met het bomenpatrimonium.

Dit kan zowel gaan over kleine particuliere bouwprojecten, als grote infrastructuurwerkzaamheden van de overheid. Voor beide wordt een analyse gemaakt van de bestaande bomen die in de directe omgeving staan van de geplande bouwwerkzaamheden. De impact van de werkzaamheden wordt ingeschat, waarbij de centrale vraag altijd is: ‘Kan de boom duurzaam behouden blijven?’ .

Een bomenplan richt zich tot plaatselijke overheden, die graag werk willen maken van een accuraat bomenbestand en een concreet bomenbeleid.
Met een bomenplan wordt zowel gefocust op het behouden van het huidige bomenbestand, als op het uitbreiden ervan. Het maakt het bomenbeleid en -beheer concreet, transparant en duurzaam en biedt kwaliteitsgaranties voor het behoud en de uitbreiding ervan. Een bomenplan onderbouwt de budgettering en geeft inzicht in de benodigde werkorganisatie, capaciteit en planning. Steden en gemeenten moeten ‘klimaatklaar’ zijn voor de toekomst. Met een bomenplan wordt daar invulling aan gegeven.

Als boomeigenaar kan je geconfronteerd worden met schade veroorzaakt door derden, bv. een aanrijding van een voertuig tegen een boom met een diepe stamwonde als gevolg... Wij kunnen de opgelopen schade bepalen volgens de Uniforme Methode voor de waardebepaling van bomen. De waardebepaling van bomen kan uiteraard ook vooraf gebeuren, indien er bv. een bouwproject gepland is, waarbij er heel wat risico’s zijn.

UITGEVOERDE PROJECTEN

Verplantbaarheidsonderzoek 12 hoogstam fruitbomen met stamdiameter 35cm (Beveren)- VTA zieke boom (Vissenaken)- Snoei- en knotadvies voor meer licht in de tuin (Boutersem)- Advies duurzaam beheer grote boom in voortuin (Grimbergen), begeleiden infrastructuurwerken rond kapel met oude bomen (gemeente Rotselaar), advies voor particulieren bij aanvraag kapvergunning (gemeente Wezembeek-Oppem)